O Analiza pe Termen Lung – SP500, NatGaz, Oil, Gold, SilverLink catre carte:
https://www.edituraseneca.ro/carti/sf%C3%A2r%C8%99itul-cre%C8%99terii-richard-heinberg
Scenarii probabile pentru 2022
Analiza grafica pentru: #SP500, #NATGAZ, #OIL, #GOLD, #SILVER

#iTradeHub

Vezi aici sursa pe Youtube